Globale prosjekt

Soroptimister for utdanning og ledelse Soroptimist International sitt langtidsprosjekt Educate to Lead (2011-2021)
Global Impact Report 2011

10. desember-appellen 2015 Educate to lead - Nepal

Utdanningsfondet (1985 -)Norske soroptimisters utdanningsfond deler hvert år ut 40-50 utdanningsstipender til kvinner i utviklingsland med soroptimistklubber tilknyttet SI Europa, hovedsaklig i Afrika. Norske soroptimisters utdanningsfond vant SI Europa sin Best Practice Award for 2012!

Moldovaprosjektet mot menneskehandel (2006 - ) SI Norgesunionen sitt Moldovaprosjekt for å forebygge menneskehandel (trafficking). Gir 100 jenter på 4 internatskoler opplæring i livsmestring. Utdanning og bolig til 30 jenter. Også kalt Hopes and dreams for everyone. Salg av lilla sløyfer støtter prosjektet.

Lakshmi Ashrams Venner   (1990 - ) Økonomisk støtte til pikeskolen Lakshmi Ashram i Indias nordøstlige fjellområder. Undervisningen bygger på Gandhis ideer. Kontaktperson Devi Pandey, pandey.devi@gmail.com

Soroptimists Go Green
SI Europa er engasjert i arbeidet for bærekraftig miljø gjennom satsingen Let´s Go Green – Working for a healthy environment

Salg av lilla sløyfer for arbeid mot menneskehandel
Salg av lilla sløyfer for arbeid mot menneskehandel
Deltakere på summercamp
Fieldschool i Edinet 2018
Fieldschool i Edinet 2018