Lystenning

VED INNLEDNINGEN AV VÅRE MØTER TENNER VI LYS:

Vi tenner et lys for Soroptimist International,

et lys for Europaføderasjonen,

et lys for Norgesunionen og

et lys for Sandefjord Soroptimistklubb

 

DERETTER LESER VI VÅR APPELL:

La oss være oppriktige i vennskap, og vise evne til fred og forståelse.

La oss være villige til å hjelpe og tjene.

La oss sette oss høye mål, og utføre vårt arbeid med verdighet og under ansvar.