Kontaktinformasjon

Vi treffes her:

 

 
Klubbens e-postadresse :   sandefjord@soroptimistnorway.no 
President                       :  Kate Halvorsen 900 75 453
Visepresident/kasserer   :  Marianne Næss  416 61 634
Vårt kontonummer         :    7166 66 43148