Kontaktinformasjon

Vi treffes her:

 

 
Klubbens e-postadresse :   sandefjord@soroptimistnorway.no 
President                       :   Ina Marie Hagen tlf.: 901 07 819
Visepresident/kasserer   :   Kate Halvorsen 900 75 453
Vårt kontonummer         :    7166 66 43148