Sandefjord soroptimistklubb

Sandefjord soroptimistklubb ble stiftet 15. oktober 1955. Klubben har i dag 36 medlemmer.

Ordet soroptimist betyr fritt oversatt 'best for kvinner', og er utledet av de latinske ordene soror som betyr 'søster' og optima som betyr 'best'.

Vi er et nettverk av kvinner fra forskjellige yrker som arbeider for å BEDRE KVINNERS OG JENTERS LIV  lokalt, nasjonalt og internasjonalt gjennom utdanning, "empowerment" og ved å tilrettelegge for personlig utvikling.

Sandefjord soroptimistklubb er en lokal klubb i SI Norgesunionen, som er tilsluttet Soroptimist International (SI), en verdensomspennende frivillig organisasjon som er religiøst og partipolitisk nøytral.
SI har generell rådgivende status med fast representasjon og talerett i FN, og deltagelse på FN-konferanser. SI samarbeider med flere FN-organisasjoner,  bl.a. UN Women (kvinner), UNESCO (utdanning, vitenskap, kultur), FAO  (ernæring og landbruk) og UNEP (miljø). Les mer om SI og FN her og her. Norske soroptimister samarbeider med FN-sambandet.
Soroptimist International sitt motto er: en global stemme for kvinner

SI Europaføderasjonen har representasjon i Europarådet, European Women's Lobby og OSCE.

I Norge er soroptimistene tilsluttet FOKUS - Forum for Kvinne- og Utviklingsspørsmål, og er høringsinstans i spørsmål som gjelder kvinner.

Illustrasjon: Bodil Friele, Bergen Soroptimistklubb. Grafisk utforming: Margaret Støle Karlsen, Larvik Soroptimistklubb.
Illustrasjon: Bodil Friele, Bergen Soroptimistklubb. Grafisk utforming: Margaret Støle Karlsen, Larvik Soroptimistklubb.