Våren 2020

Klubbmøtene holdes 1. mandag i måneden kl. 19.00, på Scandic Park Hotel hvis ikke annet er bestemt. Det er møteplikt, og avbud skal meldes. Du må selv skaffe stedfortreder hvis du har oppgaver. Meld fra til Ina M. Hagen tlf. 90107819 eller ina.m.hagen@colorline.no

 

VÅRENS PROGRAM

 

6. JANUAR

Tema:  Advokat Lene Høivang  Dagens dikt: Unni A. 5 minutter: Bente

Vertinner: Tove J. og Tove K.

 

3. FEBRUAR  

Peismøte.            

 

2. MARS 

Tema: Årsmøte + yrkesforedrag.  Dagens dikt: Gerd. 5 minutter: Margrete

Vertinner: Aud og Evy

 

30. MARS  

Tema: Bedriftsbesøk, E.K. Planter  Dagens dikt:  Alfhild  5 minutter: Elisabeth

Vertinner: Kirsten og Nina

 

4. MAI    

Tema: Ikke avklart. Dagens dikt: Hanne 5 minutter: Grethe W.

Vertinner: Barbara og Ellen Gr.

 

8. JUNI  

Tema: Ut i det blå! Sammen med Larvik Soroptimistklubb. Dagens dikt: Magnhild. 5 minutter: Bitte

Vertinner: Britt F. og Gerd.

 

 

 

 

Vertinner:

Oppmøte 20 minutter før møtet starter.

Se etter at salen kan brukes som plenumssal, eller slik foredragsholder/styre ønsker.   Flyttes  det på møbler settes disse tilbake etter møtet.

 Ønsker velkommen ved inngangen.

 Følger opp at det er satt fram vann og glass. 

 Være behjelpelig med å skjenke kaffe etc. til de som trenger litt hjelp.

 Være med å se til at vi forlater møtelokalet slik vi ønsker å møte det.

 Husk stedfortreder hvis du ikke kan komme!