Våren 2019

Klubbmøtene holdes 1. mandag i måneden kl. 19.00, på Scandic Park Hotel hvis ikke annet er bestemt. Det er møteplikt, og avbud skal meldes. Du må selv skaffe stedfortreder hvis du har oppgaver. Meld fra til Ina M. Hagen tlf. 90107819 eller ina.m.hagen@colorline.no

VÅRENS MØTEPLAN

Dato Tema
7. januar        Kirkens Bymisjon: Om tv-aksjonen og de muligheter det gir lokalt
4. februar Peismøte
4. mars Årsmøte + besøk i Sandefjord Kunstforening
1. april Fønix Sandefjord AS- Torill Gokstad- daglig leder
6. mai  Advokat Lene Høivang
3. juni Ut i det blå! med Larvik- Kjærra Fossepark