Høsten 2022

Klubbmøtene holdes 1. mandag i måneden kl. 19.00, på Scandic Park Hotel hvis ikke annet er bestemt. Det er møteplikt, og avbud skal meldes. Du må selv skaffe stedfortreder hvis du har oppgaver. Meld fra til Kate Halvorsen, tlf.: 90107819 eller på e-mail: kate@vv-as.no

 

                                                                                                        

Dato Tema Dikt 5. min Vertinner
05.sep En tidlig soroptimist sitt liv og virke. V/Unni A Brit F Inger-Lise Brit F og
  Opptak av nytt medlem     Inger-Lise
03.okt Sandefjords sjel Barbara Malgorzata Malgorzata og 
  Ved Harry Rove- Sfj lokalhistoriske senter     Solveig
07.nov Jarle Hem- historien om Napern Mette Randveig Mette og Evy
         
19 og 20 nov Julemarked Aspargesgården      
25.nov Oransjedagen      
05.des JULEMØTE Tove K   Styret

 

Oppmøte 20 minutter før møtet starter. Se etter at salen kan brukes som plenumssal, eller slik foredragsholder / styret ønsker.

Flyttes det på møbler setter disse tilbake etter møtet.

 Ønsker velkommen ved inngangen.

 Følger opp at det er satt fram vann og glass. 

 Være behjelpelig med å skjenke kaffe etc. til de som trenger litt hjelp.

 Være med å se til at vi forlater møtelokalet slik vi ønsker å møte det.

 Husk stedfortreder hvis du ikke kan komme!