Høsten 2021

Klubbmøtene holdes 1. mandag i måneden kl. 19.00, på Scandic Park Hotel hvis ikke annet er bestemt. Det er møteplikt, og avbud skal meldes. Du må selv skaffe stedfortreder hvis du har oppgaver. Meld fra til Kate Halvorsen, tlf.: 90107819 eller på e-mail: kate@vv-as.no

 

Dato Tema Dagens dikt 5 minutter Vertinner
06.sep Globale Sandefjord v/Faten Lubani     Ina og Kate
02.okt SI's 100 års markering Brit Barbara Tove K og Evy
24.okt Hovedkoordinator for TV-aksjonen      
01.nov Linda Mølgaard Gustavsen- leder for overgrepsmottaket Nina Kirsten Kari og Alfhild
13.nov Distrikt Syd 2's 100 års markering i Larvik      
20. og 21. nov Julemarked på  Aspargesgården     Alle
25.nov Orangedagen- markering evt på Hvaltorget      
06.des Julemøte Jorun B Solveig Styret

 

Oppmøte 20 minutter før møtet starter. Se etter at salen kan brukes som plenumssal, eller slik foredragsholder / styret ønsker.

Flyttes det på møbler setter disse tilbake etter møtet.

 Ønsker velkommen ved inngangen.

 Følger opp at det er satt fram vann og glass. 

 Være behjelpelig med å skjenke kaffe etc. til de som trenger litt hjelp.

 Være med å se til at vi forlater møtelokalet slik vi ønsker å møte det.

 Husk stedfortreder hvis du ikke kan komme!