Våren 2021

Klubbmøtene holdes 1. mandag i måneden kl. 19.00, på Scandic Park Hotel hvis ikke annet er bestemt. Det er møteplikt, og avbud skal meldes. Du må selv skaffe stedfortreder hvis du har oppgaver. Meld fra til Ina M. Hagen tlf. 90107819 eller ina.m.hagen@colorline.no

Våren 2021

Det er pga Covid-19 ikke lagt opp til noe program for 2021 enda. 

 

 

 

 Vertinner:

Oppmøte 20 minutter før møtet starter.

Se etter at salen kan brukes som plenumssal, eller slik foredragsholder / styre ønsker. Flyttes det på møbler settes disse tilbake etter møtet.

 Ønsker velkommen ved inngangen.

 Følger opp at det er satt fram vann og glass. 

 Være behjelpelig med å skjenke kaffe etc. til de som trenger litt hjelp.

 Være med å se til at vi forlater møtelokalet slik vi ønsker å møte det.

 Husk stedfortreder hvis du ikke kan komme!