Telefonnummer

 

President Tove Kiær 936 48 996
Visepresident/kasserer    Ina M. Hagen    901 07 819