Telefonnummer

 

President Kate Halvorsen    900 75 453   
Visepresident               Marianne Næss   416 61 634