ELLEN GADE TIL MINNE

 

Mandag 9. november 2020 fikk vi budskapet om at Ellen Gade, født 14. september 1923, var gått bort, 97 år gammel.

Ellen var en bauta i norsk og internasjonalt soroptimistliv. Hun var med å stifte Sandefjord Soroptimistklubb 15. oktober 1955, og hun ble hedret med æresmedlemskap under vårt 60-årsjubileum i 2015 og var det siste av våre chartermedlemmer.

Ellen vokste opp i Drammen og tok artium der under krigen. Hun giftet seg med Arne Gade og de var i en årrekke vertskap på flere kjente hotell rundt i landet før de kom til Sandefjord i 1951 De startet restauranten Gadella i 1957 og sammen drev de denne og Handelsstanden helt fram til 1979. Restauranten ble videreført under samme navn frem til 1992. Ellen var et meget sosialt menneske og hun fikk etter hvert mange gode venner i Sandefjord.

Store deler av Ellens voksne liv ble viet til soroptimistenes arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hun var tidlig president i vår egen klubb og fra 1973 til 1975 var hun Unionspresident. I flere år representerte hun Norgesunionen på guvernørmøter i Europa og hun var delaktig i chartring av mange klubber, bl.a. i Larvik

Ellen var klar i sin tale på at det å reise var viktig for å utvide horisonten og gi livet nye perspektiver. Og reise gjorde hun, ikke bare her hjemme, men også i Europa og verden ellers. Ellen ble en kjent soroptimist langt utenfor Norges grenser og var høyt respektert. Hennes yngste sønn bor og arbeider i Ghana og slik fikk hun muligheten til å besøke landet flere ganger. Ellen nedla et betydelig arbeid for landets kvinner og hun mottok også en pris fra Ghana for sin frivillige innsats.

Et annet av Ellens hjertebarn var Norske Soroptimisters Utdanningsfond, opprettet i 1985 av Wenche Klunderud, SI Larvik. Ellen var fondets første leder og vil bli husket for sitt store engasjement for kvinners muligheter for økonomisk støtte til utdanning.

Ellen var opptatt av å formidle soroptimistorganisasjonens historie, hvor viktig det var ikke å miste grunntanken og å være nysgjerrig på hva organisasjonen har å by på. Hun snakket seg alltid varm om hvor lærerikt det var å delta i SIs internasjonale arbeid og hvor takknemlig hun var over de muligheter det å være soroptimist ga henne.

Ellen var et helstøpt menneske, alltid positiv og med et humoristisk og muntert blikk, og en utmerket hukommelse. Hun lærte oss alle at «soroptimismens vesen er å gjøre ting sammen». Vi vil savne henne i klubben vår og våre tanker går til hennes nærmeste. Vi vil huske Ellen med ærbødighet og lyser fred over hennes minne.

 

Sandefjord Soroptimistklubb

Ina Marie Hagen

President