Tillitskvinner 1.10.21-31.12.23

STYREMEDLEMMER

 

President Kate Halvorsen
Visepresident Marianne Næss
Kasserer Ina M. Hagen
Sekretær Bente Broager
Styremedlem Gerd Tveiten
Suppleant Else Gro Rove
  Magnhild Fossum
  Medlem programkomite

 

 

 

 

ANDRE VERV  
Leder, Moldovakomitéen Barbara Andersen
Nettansvarlig/korrespondent      Tove Kiær