Tillitskvinner 1.10.18-30.09.19

STYRET  
President   Tove Kiær
Visepresident / Kasserer            Ina M. Hagen
Sekretær   Kate Halvorsen
Styremedlem Marianne Næss
Suppleant Mette Bjerkenes Rishovd
Suppleant

Kari Numme

Suppleant

Jorunn Moe

 

ANDRE VERV  
Leder, Moldovakomitéen Barbara Andersen
Nettansvarlig/korrespondent      Evy Kruse