Tillitskvinner 1.10.18-30.09.19

STYRET  
President   Ina M. Hagen
Visepresident / Kasserer            Kate Halvorsen
Sekretær   Marianne Næss
Styremedlem Gerd Tveiten
Suppleant

Mette Bjerkenes Rishovd

Suppleant

Magnhild Fossum

Suppleant

Jorunn Moe

 

ANDRE VERV  
Leder, Moldovakomitéen Barbara Andersen
Nettansvarlig/korrespondent      Evy Kruse