Tillitskvinner 1.10.20-30.09.21

STYRET  

President  

Ina M. Hagen

Visepresident / Kasserer          

Kate Halvorsen

Sekretær  

Marianne Næss

Styremedlem

Gerd Tveiten

Suppleant

Mette Bjerkenes Rishovd

Suppleant

Magnhild Fossum

Suppleant

Jorunn Moe

 

ANDRE VERV  
Leder, Moldovakomitéen Barbara Andersen
Nettansvarlig/korrespondent      Tove Kiær